КОД НАЗВА АВТОР(и) МІСЦЕ ПУБЛІКАЦІЇТИП
19304 Комп`ютерна програма «Електронна книга «Lectures&Exercises JetIQ VNTU» Паламарчук Євген Анатолійович, Бісікало Олег Володимирович, Коваленко Олена Олексійвна Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72968 UA. Комп`ютерна програма «Комп`ютерна програма «Електронна книга «Lectures&Exercises JetIQ VNTU»» / Є. А. Паламарчук, О. В. Бісікало, О. О. Коваленко (Україна) ; Міністерство економічного роз П
19305 Комп`ютерна програма «Навігатор навчальних ресурсів» ("ННР") Паламарчук Євген Анатолійович, Бісікало Олег Володимирович, Коваленко Олена Олексійвна Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72967 UA. Комп`ютерна програма «Навігатор навчальних ресурсів» ("ННР") / Є. А. Паламарчук, О. В. Бісікало, О. О. Коваленко (Україна) ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. - Дата ре П
19303 Комп`ютерна програма «Персональний репозиторій» Паламарчук Євген Анатолійович, Бісікало Олег Володимирович, Коваленко Олена Олексійвна Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72969 UA. Комп`ютерна програма «Персональний репозиторій» / Є. А. Паламарчук, О. В. Бісікало, О. О. Коваленко (Україна) ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. - Дата реєстрації 20.0 П
19234 Розробка динамічного внутрішнього сайту кафедри Паламарчук Є. А., Квєтний Р. Н., Дубовой В. М. Матеріали 9-ї науково-практичної конференції, м. Львів, 21-23 листопада 2017 р. – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. – C. 179-183. С
19237 Інформаційне електронне середовище навчального відділу університету Паламарчук Є. А., Коваленко О. О., Савчук Т. М. Матеріали 9-ї науково-практичної конференції, м. Львів, 21-23 листопада 2017 р. – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. – С. 184-188. С
19233 Results of implementation of the pilot project of management system for learning and concomitance of the educational, methodological and scientific activities “JetIQ” Bisiкalo O. V., Palamarchuk Y. A., Kovalenko O. O., Бісікало О. В., Паламарчук Є. А., Коваленко О. О. Матеріали 9-ї науково-практичної конференції, м. Львів, 21-23 листопада 2017 р. – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. – С. 73-77. С
19232 Варіативна оцінка знань студентів за допомогою системи Тест-IQ Паламарчук Є. А., Коваленко О. О., Яцковська Р. О. Матеріали 9-ї науково-практичної конференції. м. Львів, 21-23 листопада 2017 р. – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. – C. 188-193. С
19192 Інформаційна технологія підтримки функції «запитання – відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів Лісовенко Анна Ігорівна, Лисовенко Анна Игоревна, Lisovenko A. I. Лісовенко А. І. Інформаційна технологія підтримки функції «запитання – відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Анна Ігорівна Лісовенко ; Вінницький національний технічний університет. – Він Рф
18464 Особливості оцінювання параметрів процесу передавання даних із використанням турбо-кодів Квєтний Р. Н., Іванов Ю. Ю., Кривогубченко С. Г., Стукач О. В. Метрологія та прилади. – Київ : ВКФ «Фавор ЛТД», 2017. – № 3(65). – C. 25-32. С
18466 A Brief Overview and Experimental Researches of Novel PL-log-MAP Turbo Decoding Algorithm Іванов Ю. Ю., Романюк О. Н., Стукач О. Н. ieee.tpu.ru/proceedings/papers/4uw461.pdf. С
16699 Мотиваційні чинники вибору абітурієнтами спеціальностей факультету комп`ютерних систем і автоматики Бісікало О. В., Ляховченко Н. В., Ігнатенко О. Г. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17328 Програмний комплекс для експериментального дослідження завадостійкості турбо-кодів Иванов Ю., Кривогубченко С. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17343 Дослідження методів фрагментарного стиснення відеопотоку Черноволик О. В., Гармаш В. В. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17344 Виявлення об`єктів на аерофотозображеннях Черткоєва М. Е., Маслій Р. В. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17346 Класифікація зображень, отриманих методом текстурної сегментації з використанням характеристик лавса Олесенко А. В. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17354 Методика та технічний засіб для вивчення сигнальних інтерфейсів плк “vipa” Кулик Я. А., Папінов В. М., Хомчук А. Ф. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17355 Основні напрями наукових досліджень на кафедрі автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки ВНТУ Квєтний Р. Н. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17356 Методика навчання студентів для курсу «технічні засоби автоматизації» Кулик Я. А., Папінов В. М. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17362 Методи внутрішнього аналізу ефективності використання основних алгоритмів в відеокодеках Гармаш В. В., Нікуліна А. В. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17373 Експертна система аналізу цінових рядів з використанням оцінки різних часових вимірів Бакай Є. І., Кабачій В. В., Маслій Р. В. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17374 Особливості застосування технології Blockchain на прикладі Bitcoin Гарабурда Д. О., Бойко О. Р. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17375 Статистичне моделювання шахрайських дій користувача в системах електронних грошей Гарабурда Д. О., Бойко О. Р. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17377 Методи та засоби управління виконавчими трифазними асинхронними двигунами Слободян Р., Васюра А. С. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17378 Автоматизоване тестування веб-додатків шляхом взаємодії з користувацьким інтерфейсом Богач І. В., Слободян Р. В. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17380 Аналіз криптостійкості частково гомоморфного алгоритму шифрування на основі еліптичних кривих Квєтний Р. Н., Титарчук Є. О. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17385 Алгоритм розпізнавання спектру речовин Коренцвит О. Б., Довгалець С. М. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17395 Перспективи розвитку мікропроцесорів Компанець М. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17401 Дослідження критеріїв якості відновлених зображень Науменко А. Т., Гармаш В. В. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17406 Колізія при знаходженні ключових слів Бісікало О. В., Яхимович О. В. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17410 Аналіз характеристик систем типу «запитання-відповідь» Лісовенко А. І. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17411 Підвищення швидкості роботи блочних шифрів Кримчук Б. В., Бевз О. М. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17412 WEB-модуль прискореного обміну інформацією з біржовою системою Паламарчук Є. А., Віталій В. В. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17415 Метод захисту реєстрів персональних даних на основі технології blockchain Мельник Т. В., Бойко О. Р. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17425 Система управління контекстною рекламою в соціальних мережах Корінний Б. О., Коцюбинський В. Ю. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17432 Моделювання методів пуску асинхронного двигуна Карпюк Ю. В., Васюра А. С. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17442 Мобільні додатки системи управління навчанням Паламарчук Є. А., Коваленко О. О., Цвях Я. А. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17453 Інноваційні методи навчання стартап школи «sikorsky challenge» міста Вінниці Бісікало О. В., Квєтний Р. Н., Коваль К. О. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
17455 Розробка методу швидкої побудови користувацьких звітів для NoSQL баз даних з великими об`ємами інформації Дідур Ю. Ю., Бойко О. Р. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https: Т
18262 Recognition of textured objects using optimal inverse resonant filtration Kvyetnyy R. N., Sofina O. Yu., Bunyak Yu. A., Квєтний Р. Н., Софина О. Ю., Буняк Ю. А. R. Kvyetnyy, O. Sofina, Yu. Bunyak Мн
18263 The conjugated null space method of blind deconvolution Bunyak Yu. A., Kvetnyy R. N., Sofina O. Yu., Квєтний Р. Н., Софина О. Ю., Буняк Ю. А. Information Technology in Medical Diagnostics : мonograph. - London : CRC Press/Balkema, 2017. – Chapter 8. – P. 147–167. Мн
14276 Evaluation of uncertainty in the measurement of sense of natural language constructions Bisikalo O. V., Vasilevskyi O. M., Бісікало О. В., Васілевський О. М. International Journal of Metrology and Quality Engineering. – 2017. - Vol. 8, № 6. - Access mode : https: С
Разом:
Монографії : 2
Тези доповідей : 28
Статті : 7
Патенти : 3
Реферати : 1
*Опубліковано в репозиторії університету