НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

До уваги:

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Забезпечує викладання освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціалізацією “Інтелектуальні системи управління і обробки даних“.

Детальніше: Інтелектуальні системи управління і обробки даних

126 – «Інформаційні системи та технології»

Забезпечує викладання НОВОЇ для ВНТУ освітньої програми «Інтелектуальні інформаційні системи»

Детальніше: Інтелектуальні інформаційні системи

Охоплює:

 • сучасні технічні засоби персональних комп’ютерів;
 • найбільш поширені мови програмування та прикладні програмні системи;
 • засоби автоматизації проектування та програмування;
 • локальні мікропроцесорні системи управління та автоматики;
 • математичні методи моделювання та управління;
 • методи обробки та передачі інформації;
 • принципи побудови інтелектуальних комп’ютерних систем;
 • нові інформаційні технології;
 • телекомунікаційні та комп’ютерні системи і мережі;
 • принципи побудови систем та прийняття рішень в умовах невизначеності, а саме при здійснені операцій на світових фінансових ринках.

Програму підготовки бакалаврів повністю погоджено з лідерами ІТ-галузі України – узагальненим об’єктом діяльності майбутніх фахівців є процеси обробки інформації алгоритмічними методами з використанням комп’ютерної техніки. Тому проходження виробничої практики та подальше працевлаштування на провідних ІТ-підприємствах м. Вінниці для всіх студентів, що успішно виконують освітню програму ГАРАНТОВАНО

Склад:

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 16.05.2013р.
Квєтний Роман Наумович (докладно)


 • асистент: 1
 • доцент: 16
 • завідувач лабораторіями: 1
 • інженер 1-ї категорії: 1
 • інженер 2-ї категорії: 1
 • провідний інженер: 1
 • професор: 3
 • старший викладач: 5
 • старший лаборант: 1

Публікації (з репозиторіїв університету):

 • Монографії : 4
 • Тези доповідей : 111
 • Презентації : 1
 • Статті : 180
 • Патенти : 47
 • Реферати : 6

 • Методичні вказівки : 7
 • Навчальні посібники : 5
 • Лекції : 1
 • Навчальні програми : 12
 • Робочі програми : 11
 • Лабораторні роботи : 1
 • Пакети завдань та тестів ККР : 3

Hовини:

Фото
опублік. Гармаш Володимир Володимирович

13-15 березня 2019 року на кафедрі автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій відбулося засідання секції "Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій" XLVIII Науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету. На засіданні було представлено понад 60 доповідей. Свої доповіді представили викладачі, ...

опублік. Маслій Роман Васильович

18-19 січня 2018 р. на кафедрі автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки відбулися захисти магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології». Кращі з них представлено на сайті.перейти...

опублік. Гармаш Володимир Володимирович

XI Всеукраїнська науково-практична конференція
студентів, аспірантів та молодих вчених
(WEB конференція)
«Комп`ютерні інтелектуальні системи та мережі»
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у ХI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп`ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ-2018) присвяченій 10-річчю ...

Інформація: