НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

Про нас:

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Забезпечує викладання освітньої програми «Системна інженерія» зі спеціалізаціями:

 • – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика;
 • – Системи управління Internet-трейдингом.

Детальніше: Системна інженерія

122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Забезпечує викладання НОВОЇ для ВНТУ освітньої програми «Інформаційно-комунікаційні технології»

Детальніше: Інформаційно-комунікаційні технології

Охоплює:

 • – сучасні технічні засоби персональних комп’ютерів;
 • – найбільш поширені мови програмування та прикладні програмні системи;
 • – засоби автоматизації проектування та програмування;
 • – локальні мікропроцесорні системи управління та автоматики;
 • – математичні методи моделювання та управління;
 • – методи обробки та передачі інформації;
 • – принципи побудови інтелектуальних комп’ютерних систем;
 • – нові інформаційні технології;
 • – телекомунікаційні та комп’ютерні системи і мережі;
 • – принципи побудови систем та прийняття рішень в умовах невизначеності, а саме при здійснені операцій на світових фінансових ринках.

Програму підготовки бакалаврів повністю погоджено з лідерами ІТ-галузі України – узагальненим об’єктом діяльності майбутніх фахівців є процеси обробки інформації алгоритмічними методами з використанням комп’ютерної техніки. Тому проходження виробничої практики та подальше працевлаштування на провідних ІТ-підприємствах м. Вінниці для всіх студентів, що успішно виконують освітню програму ГАРАНТОВАНО

Склад:

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 16.05.2013р.
Квєтний Роман Наумович (докладно)


 • асистент: 4
 • доцент: 14
 • завідувач лабораторіями: 1
 • інж.1кат.: 1
 • інженер 2-ї категорії: 1
 • провідний інженер: 1
 • професор: 3
 • ст. лаб.: 1
 • старший викладач: 4

Публікації:

 • Навчальні посібники : 2
 • Монографії : 2
 • Тези доповідей : 80
 • Презентації : 2
 • Статті : 142
 • Патенти : 13
 • Інші : 16
 • Реферати : 5

 • Методичні вказівки : 3
 • Навчальні посібники : 2
 • Лекції : 1
 • Навчальні програми : 3
 • Робочі програми : 3
 • Лабораторні роботи : 1

Hовини:

опублік. Паламарчук Євген Анатолійович

Електронний розклад занять на 1.09.2017 збігається з розкладом по 2-му тижню, напр. на 15.09.2017.

Фото
опублік. Паламарчук Євген Анатолійович

Проект JetIQ перейшов на захищений протокол передачі даних https, завдяки чому підвищений рівень захисту даних.
У програмний код внесений ряд змін. Тому, у випадку виникнення проблем при роботі у системі, прохання негайно повідомляти на jetiq@vntu.edu.ua.

опублік. Паламарчук Євген Анатолійович

Аналогічно до експорту наукових праць з персонального репозиторію до наукового репозиторію запрацював такий механізм і для методичних робіт до методичного репозиторію.
Відмінністю є лише наявність 2-ступеневої верифікації методичних робіт. Спочатку експортовану для публікації роботу пер