Історія кафедри

Кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки - це одна з провідних кафедр Вінницького національного технічного університету. Сьогодні на кафедрі працюють 18 викладачів - докторів та кандидатів наук. Очолює кафедру Член- кореспондент Національної Академії педагогічних наук Украіни ,доктор технічних наук,професор  КВЄТНИЙ РОМАН НАУМОВИЧ.
Хоча офіційно кафедру з такою назвою засновано в жовтні 1972 року, часом її народження можна вважати жовтень 1971 року, коли до Вінниці разом зі своїми учнями приїхав відомий вчений в галузі технічних вимірювань та промелектроніки, доктор технічних наук, професор Віктор Тихонович Маліков, з ім'ям якого пов'язана вся історія кафедри. Колишній фронтовик, добрий друг, уважний батько, він з однаковим захопленням спілкувався як з колегами професорами, так і з юнаками та дівчатами, студентами, аспірантами, інженерами. З його ім'ям пов'язані тісні стосунки, які об'єднали кафедру з науковими колективами та вченими інших міст: Москви, Києва, Ленінграда, Харкова, Львова, Кишинева, Севастополя, Ташкенту, Тбілісі, Каунасу та ін..
Становлення кафедри тісно пов'язане з розвитком університету і взагалі Вінницької наукової школи в галузі автоматики, вимірювальної техніки та управління. На цій кафедрі працювали два майбутніх ректори інституту: доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки науки і техніки України Іван Васильович Кузьмін, під керівництвом якого невеликий провінціальний політехнічний інститут перетворився в багато профільний ВУЗ з високопрофесійним науково-педагогічним колективом та сучасним обладнанням та багаторічний ректор університету доктор технічних наук, професор, академік Національної Академії педагогічних наук України,  Заслужений діяч науки і техніки України Борис Іванович Мокін, який зробив інститут Вінницьким державним технічним університетом, а потім і Вінницьким національним технічним університетом і ще більш розвинув його наукову і педагогічну базу та наблизив навчальний процес до європейських взірців. 
В. Т. Маліков очолював кафедру з 1971 року до своєї смерті - 1989 р. 
Необхідно згадати видатних російських та українських вчених, академіків та професорів, керівників вузів та завідувачів кафедрами, які на протязі багатьох років підтримували наукові зв'язки з кафедрою, допомагаючи вдосконаленню навчального процесу та формуванню науково-педагогічних кадрів: Г.І. Кавалєров (колишній заступник міністра приладобудування, м. Москва), С.М. Мандельштам (Ленінградський технологічний інститут), Г.К. Круг (Московський енергетичний інститут), І.В. Корабльов (Московський хіміко-технологічний інститут), П.Р. Ісматуллаєв (Ташкентський політехнічний інститут), В.Д. Циделко, П.П. Орнатський (Національний технічний університет, м. Київ), Ф.Б. Гриневич, С. Г. Таранов (Інститут електродинаміки АН України), В.І. Скуріхін (Інститут кібернетики АН України), Ю.О. Скрипник (Державна Академія легкої промисловості), А.Л. Грохольський, О.А. Волков (Державна Академія громадянської авіації, м. Київ), І.Ф. Клісторін (Кишинівський політехнічний інститут), В. Б. Дудикевич, Б.І. Швецький (Державний університет Львівська політехніка) та інші.
Серед перших, хто на чолі з В.Т. Маліковим почав розбудову кафедри, були його учні з Севастополю М.І. Бандак, Б.П. Бистров, А.І. Соловьойов, Ю.О. Дмітрієв. У період з 1972 по 1975 роки на кафедрі сформувався міцний колектив, що був здатний подолати задачі підготовки висококваліфікованих інженерів за спеціальністю “Автоматика і телемеханіка”. Тут об'єдналися талановитий вихователь молоді, що працював перед тим вчителем школи та технікуму, беззмінний керівник студентських наукових гуртків І.Я. Хаймзон, кандидати технічних наук з досвідом роботи в науково- дослідних і конструкторських бюро та підприємствах Росії та Естонії Я.І. Капицький, В.М. Лисогор, Л.О. Шарейко, Ю.П. Харітоненко, молоді випускники інституту В.О. Поджаренко, С.Г. Лютворт, О.І. Худолій, Є.В. Дубов, вінничани, які отримували освіту в провідних вузах країни та повернулися додому, А.С Васюра (Ленінградський електротехнічний інститут), Ю.А. Скидан (Одеський технологічний інститут харчової промисловості), майбутній професор М.А Філінюк, Р.А Кучінов.
В 1978-1979 роках викладачами кафедри І.Я. Хаймзоном і М.І. Бандаком були захищені перші кандидатські дисертації, а в 1980 році було відкрито першу в інституті регіональну раду по захисту кандидатських дисертацій із спеціальності 05.11.13 “Прилади та пристрої контролю речовин, матеріалів та виробів”, яка об'єднала провідних вчених Росії, України, Молдавії в галузі контрольно-вимірювальної техніки. Вже в перші місяці її роботи під керівництвом В.Т. Малікова успішно захистили дисертації молоді викладачі кафедри А.С. Васюра, С.Г. Лютворт, В.А. Поджаренко, Ю.А. Скидан. Це був початок цілої низки дисертаційних робіт, які були підготовлені на кафедрі. Кандидатами наук стали Р.Н. Квєтний, В.М. Дубовий, Є.В. Дубов, В.М. Папінов, С.Г. Кривогубченко, М.М. Данильчук, В.С. Бордюженко, А.Я. Кулик, В.В. Кухарчук, А.М. Бабченко О.С. Гіренко, С.М Довгалець, І.Є.Тютюнников, Ю.В Шабатура, О.С. Селезньова, М.М. Компанець К.Ю. Кострова, Д.Ю. Комісаренко, О.М. Арапова, В.Ю Коцюбинський, В.В. Кабачій, О.Ю. Скидан, І.В. Богач, О.Р. Бойко В.П. Посвятенко, О.М. Бевз,Р.В.,Маслій,В. В. Гармаш,О.Ю. Софина, Л.М. Мельник, Я.А. Кулик, Ю.І. Іванов та ін.. Зараз на кафедрі захищено 6 докторських та 45 кандидатських дисертацій, а Р.Н Квєтний очолює Раду по захисту дисертацій по основних спеціальностях комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій у Вінницькому національному технічному університеті.

Основні напрями наукової діяльності на кафедрі АІВТ

В перші два десятиріччя основні напрями наукової діяльності були пов’язані з розробкою нових методів, засобів, приладів та систем для вимірювання неелектричних величин, контролю та обробки вимірювальної інформації . Розвиток комп’ютерної та інформаційної техніки поступово трансформував спрямованість наукових досліджень кафедри в бік математичного комп’ютерного моделювання та обробки інформації. На кафедрі після 2000 року було захищено біля тридцяти кандидатських та докторських дисертацій з цієї тематики. Постійно працюють аспіранти та підтримуються тісні наукові зв’язки з різними університетами США, Ізраїлю, Німеччини, Великобританії, Канади, Австралії, Польщі де діють спільні програми стажування та за останні роки захищено дисертації декількома вихованцями кафедри.
На сьогодні можна виділити наступні основні напрямки наукових досліджень, що проводяться співробітниками кафедри:
•    Математичне комп’ютерне моделювання складних систем, об’єктів, процесів ( в першу чергу, систем управління та інформаційно- вимірювальних систем) в умовах невизначеності з різними підходами до математичного описання невизначеностей та з застосуванням сучасних методів комп’ютерної математики для складання та розв’язання математичних моделей. Розробка прикладних комп’ютерних систем різного призначення (Квєтний Р., Бойко Р., Коцюбинський В., Богач І.).
•    Методи та засоби комп’ютерної лінгвістики , розвиток асоціативної теорії сенсу текстів та розробка прикладних методів анотування, реферування, пошуку в електронних текстах   ( Бісікало О., Яхимович О.).
•    Обробка сигналів та зображень в складних умовах, на динамічному фоні, з рухомими об’єктами з застосуванням як традиційних методів цифрової обробки сигналів так і сучасних фрактальних, вейвлет- методів та методів machinelearning (Гармаш В, Маслій Р., Софина О., Олесенко А.).
•    Ідентифікація та обробка часових рядів з метою прогнозування різних процесів: коливання цін фінансових активів на світових біржах, вібрації та надійності гідроагрегатів тощо (Кабачий В., Мельник Л.).
•    Розробка методології навчання та моделювання на основі гібридних науково-навчальних комплексів (Папінов В., Васюра А. Кулик Я.).
•    Розробка методів та засобів завадозахищеного передавання інформації в розподілених інформаційно- вимірювальних системах (Кулик А., Кривогубченко С., Компанець М., Іванов Ю.).
•    Методи шифрування та захисту інформації на основі потокового кодування (Бевз О.) та методів шифрування, які спрямовано на застосування «хмарних» технологій( Титарчук Є.).
•    Оптоелектронні та волоконно- оптичні вимірювальні прилади та системи: нові принципи побудови, моделі та засоби обробки інформації (Довгалець С.).
Матеріали цих досліджень постійно публікуються в науково-технічних виданнях у вигляді монографій, підручників, навчальних посібників, статей та патентів. До цих розробок активно залучаються студенти бакалаврського, магістерського рівней підготовки та аспіранти. Впровадження відбувається на провідних науково-технічних підприємствах регіону, де відкрито філії кафедри та в навчальному процесі.
В останні роки головний науковий напрямок кафедри зосередився на математичному моделюванні та методах обробки інформації в складних інформаційно-вимірювальних системах (зараз це називається ¬- Інтернет речей),  де створено наукову школу під керівництвом Р.Н. Квєтного. А у 2013 році на базі досліджень О.В. Бісікало створено спільну лабораторію з Національною Академією наук України з комп’ютерної лінгвистики.
В 1990 році на кафедрі була захищена перша докторська Р. Н. Квєтним, а на протязі наступних років були успішно захищені докторські дисертації В.О. Поджаренком, В.М. Лисогором, В.М. Дубовим, А.Я. Куликом,О.В. Бісікало. Дисертація Р.Н. Квєтного була першою докторською дисертацією, яка було захищена випускником та співробітником інституту на інститутській Раді по захисту дисертацій.
Кафедра АІВТ завжди була базовою кафедрою факультету. Протягом майже всього періоду її існування співробітники кафедри традиційно очолювали деканат: В.М. Лисогор, С.Г. Лютворт, В.Т. Маліков, А.С. Васюра, О.В. Бісікало, який керує факультетом і в наш час.
За роки існування кафедра пережила декілька трансформацій і породила дві нові випускаючі кафедри: в 1977 році кафедру автоматизованих систем управління, яку очолив тогочасний ректор інституту І.В. Кузьмін, і в 1995 році кафедру метрології та промислової автоматики, яку після захисту докторської дисертації очолив В.О.Поджаренко.
В 2007 році виповнилось 35 років з першого набору кафедрою студентів спеціальності "Автоматика і телемеханіка" (сьогодні її наслідувала спеціальність "Комп'ютеризовані системи управління і автоматики"). Серед перших випускників кафедри були багаторічний завідувач кафедрою інтелектуальних систем, д.т.н., професор С.В. Юхимчук, доценти різних кафедр С.Б. Дубіненко, С.М. Москвіна, А.Ф. ІІІепетко, В.М. Папінов, директор інститутської типографії А.І. Власюк, талановитий науковець Ф.Ш. Грузглін та багато інших високо кваліфікованих фахівців, які зараз працюють в Університеті та за його межами. Цей випуск, на думку багатьох був найкращім за роки існування факультету. Новим кроком до втілення сучасних форм освіти став перехід до триступеневої системи підготовки спеціалістів: бакалавр-спеціаліст-магістр. Перший випуск магістрів ознаменувався прекрасним захистом магістерських дисертацій молодими науковцями В.Б. Мокіним та Д.Ю. Комісаренко, які після цього захистили кандидатські дисертації та продовжують наукову та педагогічну кар'єру (В.Б. Мокін став з часом доктором технічних наук, професором). Сьогодні кафедра підготувала вже сотні магістрів, які доповнюють ряди науковців, викладачів, управлінців. Серед більше ніж тисячі випускників кафедри багато відомих керівників та провідних спеціалістів підприємств. Можна навести приклади науково-технічних фірм, які розвинулись на базі результатів, напрацьованих в наукових підрозділу кафедри, очолюються і комплектуються випускниками кафедри: одне з провідних в країнах Західної Європи по розробці та впровадженню комп'ютеризованих систем телекомунікації, контролю та управління зернопереробними комплексами та апаратури зв'язку підприємство "ІННОВІНН" (керіник – професор кафедри, к.т.н. Ю.А. Скидан), де відкрито філію кафедри АІВТ; Вінницька Торгово-Промислова Палата (директор О. М. Дідик, багаторічний голова Державних комісій по захисту дипломних проектів на кафедрі); відомий в комп'ютерному світі розробник мультимедійних програмних продуктів фірма "Вінінтерактив", ДЕЛФІ, Плейтика (керівник- визнаний в світі ІТ спеціаліст к.т.н. О.Г. Усач); довгі роки займає провідні позиції в Вінниці в галузі постачання, обслуговування та розробки комп'ютерної техніки підприємство "TEAM" (директор П.Л. Мельничук), відома в комп'ютерному світі фірма НВП СПІЛЬНА СПРАВА (керівник- к.т.н..доцент кафедри В.Ю. Коцюбинський) , де створено філію кафедри, на якій проходять стажування студенти та викладачі кафедри, та інші. В технічних університетах Ієрусалиму та Сан-Франциско працюють колишні співробітники кафедри А.М. Бабченко та Л.М. Кошек, в Ліверпульському університеті ім. Джона Мурса захистили дисертації доктора філософії випускники кафедри М. Грудін , О. Скидан, В. Губарєв. В США захистив дисертацію та працює в науковому центрі в Балтиморі П. Хомчук. Там же в GOOGLE та MICROSOFT працюють вихованці кафедри В . Томкив та М. Дудар. Кафедра АІВТ була ініціатором та організатором багатьох науково-технічних конференцій, де збиралися провідні вчені Росії, України, Білорусії Литви, Грузії, Казахстану, Узбекистану, Молдавії, Польщі, Германії. Англії та ін. Тісні стосунки встановлені кафедрою з Ліверпульським Технічним Університетом ім. Дж. Мурса, з яким проводяться сумісні семінари, дружні візити, ведеться підготовка науковців та організуються наукові дослідження. На кафедрі працює осередок Всесвітнього Інституту Інженерів з Електроніки та Електротехніки (IEEE).
Після 1989 року кафедру очолював В.О. Поджаренко, а з 1993 року завідувачем призначено Квєтного Романа Наумовича, який займає цю посаду в наші часи. Р.Н. Квєтного, А.М. Васюру, В.О. Поджаренко та М.М. Компанця обрано Дійсними Членами Української Технологічної Академії. Р.Н. Квєтного обрано IEEE Senior Member (Провідним Фахівцем Всесвітнього Інституту Інженерів з Електроніки та Електротехніки), а у 2016 році Р.Н. Квєтного обрано членом-кореспондентом Національної Академії педагогічних наук України.
Р.Н. Квєтний має почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України, а А.С. Васюра- Заслужений працівник освіти України.
У вересні 2016р. Р.Н. Квєтного обрано членом-кореспондентом НАПНУ.
За 35 років існування підготовлено біля 1000 наукових публікацій та винаходів, понад 50 підручників, монографій та навчальних посібників, сотні методичних посібників.
На кафедрі організовано 4 навчально- наукові лабораторії, які оснащено сучасним обладнанням то комп'ютерами. Серед обладнання отримане за грантами обладнання фірм ALTERA та TEXASINSTRUMENTS.