Тест-IQ

Матеріал з Wiki ВНТУ
Перейти до: навігація, пошук

Сервіс персонального кабінету "Тест-IQ"

Призначений для швидкого і інтерактивного створення електронних тестів, які можуть бути використані як для поточного навчання, так і для проведення підсумкового контролю знань. Він має такі функції:

 • Переглядати список своїх тестів
 • Створювати або редагуванти тест
 • Переглядати питання тесту
 • Проходити тест
 • Об'єднувати декілька тестів в один.
 • Одержувати експертну оцінку і аналіз якості тесту.
 • Одержувати статистичний аналіз відповідей на кожне питання тесту.

Можливості редактору тестів

На відміну від існуючих він дозволяє конструювати тести в режимі WYSIWYG (одержую те, що бачу) і схожий на роботу у звичаних текстових редакторах. Головна мета - це простота користування і інтерактивність. Його можливості такі:

 • Створення питань із списочними відповідями. При проходженні тесту порядок слідуваня відповідей у списку перемішується.
 • Створення питань із відповідями у вигляді текстового рядка.
 • Можливість задавати точність (в абсолютних або відносних величинах) для питань із цифровими відповідями.
 • Можливість вставки картинок як у питання так і у відповіді.
 • Можливість вставки математичних формул у форматі TeX.
 • Повноцінне форматування тексту питань (гарнітури, кеглі, кольори, стилі тощо).
 • Створення питань тестів із обчислювальними відповідями і рандомізованими вхідними величинами (Супертести).
 • Створення навчальних і екзаменаційних тестів.

Можливості програми тестування

 • WEB-інтерфейс. Робота через будь-який браузер.
 • Проходження навчальних тестів в анонімному і зареєстрованому режимах.
 • Автоматичне збирання статистики щодо проходження тестів студентами (в зареєстрованому режимі).
 • Автоматичне збирання статистики оцінок на кожне питання тестів окремо (Потрібно викладачеві для аналізу якості складених питань).
 • Автоматичне формування відомостей тестування.
 • Відтворення даних проходження тестів у персональних кабінетах студентів

Конструювання тестів

Для створення нового тесту в персональному кабінеті в системі Тест-IQ над списком необхідно натиснути кнопку "Створити новий тест". Після цього в списку тестів з’явиться назва "Новий тест". Для початку його редагування в полі "Ред." потрібно клацнути на піктограмці з олівцем і відкриється редактор:

TestIQ-1.png

В полі для редагування з’явиться текст питання "Питання N1. Редагуйте його..." Замість цього тексту потрібно вставити власний текст питання і вказати відповідь або відповіді на нього. Передбачено два основних типи відпові: списковий і стрічковий.

Списочні типи відповідей

Тут передбачається навести список з відповідей, в якому буде одна або більше правильних, а решта будуть виконувати роль деструкторів. Допускається вносити від трьох до десяти відповідей. Менше трьох відповідей вносити заборонено. В нижній частині редактора слід вказати номери (або номери) правильних відповідей. Порядок слідування відповідей в конструкторі не має значення: вони будуть перемішуватись випадковим чином в процесі проходження тесту. На рис. наведений приклад питання з 4 правильними відповідями і 6 деструкторами.

TestIQ-2.png

В нижніх полях справа вказаний час в секундах, скільки утримувати питання на екрані і кількість балів за нього.

 • Якщо при проходженні тесту вказані не всі відповіді? Кількість балів буде пропорційно зменшена.
 • Якщо окрім правильних відповідей були вказані і неправильні? За кожну неправильну відповідь буде скасована одна правильна. Тому, студентам треба рекомендувати вказувати лише ті відповіді, у яких вони впевнені.
 • Скільки часу треба встановлювати на показ питання? Треба орієнтуватись на дві складові. По-перше потрібен час на читання запитання, відповідей і їх осмислення. По-друге, потрібен час на формування правильної відповіді. Реально час має встановлювати сам викладач на основі власних спроб пройти тест.

Після завершення редагування питання обов’язково потрібно натиснути кнопку зберегти. Інакше, при переході в інший режим внесена інформація буде втрачена.

Питання з форматованим текстом

WEB-редактор питань надає широку можливість оформлювати питання різними стилями, гарнітурами, кеглями шрифтів і кольорами. Для цього достатньо скористуватись панеллю інструментів. На рис. наведений приклад питання зі списком відповідей, де використані ці можливості.

TestIQ-4.png

Стрічкові відповіді

Цей тип відповідей передбачає введення студентом в процесі тестування точної назви терміну або якогось результату. Слід пам’ятати, що програмою будуть порівнюватись два рядки: правильний і той, що увів студент. Збіжність має бути повною, інакше система зафіксує неправильну відповідь. Для деякої "демократизації" різниця між маленькими буквами і великими відсутня. На рис. показаний приклад стрічкової відповіді.

TestIQ-3.png

Питання з картинками

Редактор тестів дозволяє використовувати у картинки як у самих питаннях, так і у відповідях на них. Для завантаження файлу з картинкою у систему і вставки її в тест потрібно скористатись піктограмкою у меню редактора "Вставити/редагувати зображення". Далі наведений приклад формування питання із картинкою покроково.

Покрокова інструкція вставки картинки в питання

 • Підготувати зображення і зберегти його .
 • Натиснути піктограму "Вставка зображення" Knopka kart.jpg

Kart1 2.jpg

 • Натиснути закладку "Надіслати";
 • Вибрати файл Kart vstavk4.jpg
Kart2 2.jpg

Kart3.jpg

 • "Надіслати на сервер" - при необхідності відкорегувати розміри.
 • Повернутись до меню Вставка і вставити рисунок у визначене місце питання.

TestIQ-5.png

 • Зберегти питання.
 • Переглянути результат.

Питання з формулами

Редактор тестів дозволяє використовувати формули як у самих питаннях, так і у відповідях на них. Для завантаження файлу з формулою у систему і вставки її в текст питання або відповіді потрібно скористатись піктограмкою у меню редактора "Вставити/редагувати формулу" або "Вставити/редагувати символ". Далі наведений приклад формування питання із формулою покроково.

Покрокова інструкція вставки формули в питання

 • Підготувати формулу і зберегти її.

Формулу можна вставити трьома способами

 1. Якщо формула збережена як зображення, виконують всі аналогічні дії як вставка картинки;
 2. Якщо формула є достатньо простою, то її можна сформувати за допомогою клавіатури та символів (кнопка)Knopka formula 3.jpg ;
 3. Якщо формула достатньо складна, можна використати вбудований редактор TeX

Formula1 2.jpg

 • Зберегти питання.
 • Переглянути результат.

Pruklformula1 2.jpg

ЯК конвертувати формули з MATHTYPE в TEX під час створення тестових завдань в системі JETIQ

ЯК КОНВЕРТУВАТИ ФОРМУЛИ З MATHTYPE В TEX ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ В СИСТЕМІ JETIQ

Кнопки управління редактором тестів

Вони розташовані над меню редактора. TestIQ-6.png

 • Перша призначена для створення нового питання
 • Кнопки з кутовими дужками позволяють пересувати по питаннях вперед або назад.
 • Кнопка "Перейти" дозволяє перейти на питання із вказаним номером
 • Кнопка "Клонувати" створює клон вже існуючого питання. Як правило, на розробку якісних питань і їх оформлення може витрачатись багато часу. Цей метод дозволяє суттєво прискорити розробку тестів.
 • Кнопка "Картка тесту" призначена для внесення його назви, авторів, шкали оцінок, кількості питань, що задавати при проходженні тесту та інш.
 • Кнопка "Імпорт" дозволяє імпортувати з текстового файлу тести в один клік. Формат імпорту простий і з’являється у підказці при натисканні цієї кнопки.
 • Кнопка "Експорт" виконує зворотню дію і формує текстовий файл з питаннями і відповідями на основі створеного тесту.
 • Кнопка "Список питань" формує список із всіх питань, що є у тесті. Його зручно використовувати у випадках, коли студентам потрібно надати їх для самопідготовки.
 • Кнопка "Вихід" не тільки повертає до списку тестів, але й у цей момент виконує розрахунок якості створеного тесту і формує звіт з детальним аналізом. В списку тестів якість виставляється за ECTS-шкалою в колонці "Якість". Для перегляду звіту потрібно клацнути на оцінці.

Відповіді з припустимою точністю

Існує можливість для цифрових відповідей вказувати їх точність. Для цього у полі відповіді у редакторі тестів до неї потрібно додати запис про необхідну точність.

Точність може задаватись як у абсолютних величинах, наприклад 2.87654 ±0.3, так і у відносних, наприклад 5.875 ±15%.

Для питань із вказаним абсолютним відхиленням при конструюванні тесту у полі відповіді до правильного значення необхідно без пробілів ввести ::: і після них необхідну величину абсолютного відхилення.

 • Наприклад, 154:::0.5 ­означає, що правильне значення складає 154, а припустиме абсолютне відхилення відповіді ±0.5 одиниці.
 • -52.43:::3 ­ означає, що правильне значення складає -52.43, а припустиме абсолютне відхилення відповіді ±3.

Якщо ж необхідно вказати відносне процентне відхилення, то у полі відповіді треба зробити аналогічні дії, завершивши запис знаком #.

 • Наприклад, 0.024:::15# означає, правильна відповідь 0.024, але допускається відхилення значення відповіді до ±15%.
 • 867:::10# ­допускається відхилення значення відповіді до ±10%.

Екзаменаційні тести. Визначення номеру відомості

 • Для формування підсумкової відомості з тестування, необхідно зайти в систему Test-IQ.

Vid1.png

 • Вибрати зі списку тестів – екзаменаційний та зайти в режим редагування

Vid2.png

 • Натиснути кнопку Картка

Vid3.png

 • Визначити вид контролю – Екзамен та натиснути кнопку Застосувати

Vid4.png

 • Цей номер відомості буде слугувати і номером для перегляду відомості, і паролем для входу студентів.
 • Важливо! Вийти з редактору тесту. Увійти заново в модуль Test-IQ. В колонці напроти тесту з'явиться номер відомості

Vid9.png

Перегляд результатів

 • Для перегляду результатів проведеного підсумкового тестування, необхідно натиснути кнопку Екзамени

Vid5.png

 • Вибрати групу і факультет

Vid6.png

 • Приклад відомості.

Vid7.png

 • Якщо необхідно здійснити моніторинг проходження тестів групою або окремим студентом,необхідно вибрати закладку СРС , вибрати групу або студента

Vid8.png

Особливість використання символу < (менше або кутова дужка)

Використання символу < (менше або кутова дужка) у комбінації із буквами латинської абетки, наприклад <a або x<y або k<f+3 або if(m<z) буде призводити до зникнення частини тексту після збереження питання.

Для коректного збереження таких фрагментів можна використати два прийоми:

 1. В математичних формулах TeX після символу < перед буквою достатньо вставляти пробіл, наприклад замість k<f+3 ввести k< f+3. Такий TeX-текст буде зберігатись коректно, а відтворювана ним формула пробіл вміщувати не буде.
 2. У текстах комп'ютерних програм, HTML, XML-розміток кутові дужки в редакторі можна відмічати як, наприклад, напівжирні (bold), залишаючи стиль символів за ними нормальними. Наприклад замість if(vl<z+100) ввести if(vl<z+100). При перегляді bold-стиль кутових дужок буде практично непомітним, але тексти також будуть зберігатись коректно.

Політести (за сценарієм)

Політест - це вид тестового контролю, який передбачає виконання декількох тестів в одному тестовому завданні за певним сценарієм.

Тести в політесті виконуються послідовно в порядку підключення їх до політесту без перемішування питань об'єднаних тестів.

Результатом проходження такого тестування є згенерована таблиця балів, отриманих за кожний окремо пройдений тест в політесті. Тобто, кількість балів за політест відповідає кількості тестів, які до нього підключені.

Перевагою політесту є можливість здійснити перевірку знань студентів відразу по декільком тестам в одному завданні, наприклад, сформувавши декілька рівнів складності або тематичних тестів.

В політест можна об'єднати будь-яку кількість тестів.

Для створення політесту заходимо в розділ Тест-IQ.

2019-02-19 121425.jpg


Для політесту використовуємо готові тести в контрольному модулі.

Відмічаємо галочками потрібні тести і натискаємо на знак сигми (суми)

2019-02-19 122143.jpg


Створений політест позначений значком "блокнот" в таблиці тестів, при натисканні на який відкривається список об'єднаних тестів.

З списку тестів можна видалити непотрібні тести. Натискаючи на значок "плюс" додаємо нові тести, відмічені галочками в таблиці тестів.

2019-02-19 124635.jpg


Функції редагування політесту обмеженні.

2019-02-19 130055.jpg


В редакторі політесту можна змінювати лише його картку без доступу до питань об'єднаних тестів.

2019-02-19 130319.jpg


Натискаючи по назві політесту переходимо на сторінку початку тестування

2019-02-19 131504.jpg


Копіювання тесту колег

В конструктор "Тест-IQ" добавлено нову функцію, яка дозволяє копіювати тести колег у свій тестовий модуль.

Таким чином, існує можливість формувати власний контрольний модуль, використовуючи тести колег, які надали доступ до копіювання своїх тестів.

Спочатку натискаємо кнопку "Скопіювати тест колег", яка знаходиться зліва зверху на таблицею конструктора тестів.

2019-03-11 095007.jpg


Переходимо за посиланням та обираємо прізвище колеги, тест якого потрібно скопіювати.

2019-03-11 095732.jpg


На сторінці колеги в таблиці тестів натискаємо на піктограму стрілки навпроти тесту, який потрібно скопіювати до свого тестового модулю.

2019-03-11 100017.jpg


В результаті копіювання, тест колеги з"явиться у власній таблиці конструктора тестів. Добавлений тест - це лише копія тесту колеги, яку можна видаляти зі свого конструктора тестів, без видалення тесту в кабінеті колеги.

2019-03-11 100324.jpg

Розрахунок "Балів за весь тест"

За замовчуванням в конструкторі тестів кожне питання тесту оцінюється в 1 бал. Викладач може поставити власні бали на кожне питання відповідно його рівня складності в тесті. Це може бути як 1, так і 10 балів за одне питання. Таким чином, тест оцінюється в ту кількість балів, яка відповідає сумі балів за всі питання тесту. Наприклад, якщо тест має 40 питань по 1 балу за кожне питання, тоді тест оцінюється в 40 балів. Ці бали перераховуються у відсотковій пропорції в оцінку відповідно шкали оцінок, яка прописана у картці тесту.

2019-04-16 111805.jpg

Для зручності роботи викладача до картки тесту додано поле "Балів за весь тест", в якому викладач відповідно до власної шкали оцінювання може встановити кількість балів, відведену на тестування. За замовчуванням встановлюється 25 балів. Тобто, відповідно до встановленого "балу за весь тест" відбувається перерахунок оцінки за тест в бали по шкалі ECTS.