Головна

Викладацька

Для викладача.
Вхід

Студентська

Для студента.
Вхід

Деканат

Електронний деканат.
Вхід

Дзвінки

Розклад дзвінків.
Вхід

Cлужби

Загальний вхід.
Вхід
Протягом наступного тижня щоденно з 18 по 22 лютого заплановані заняття для всіх факультетів університету щодо організації та запровадження поточного та підсумкового тестового контролю за допомогою інструментів системи управління навчанням JetIQ VNTU. Графік проведення занять фахівцями Центру дистанційної освіти наведено в таблиці.

Факультет (інститут)**

Корпус, аудиторія, час

Примітки

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Понеділок, 18.02.2019 Корпус 7, 7212, 14.30

Об’єднання зумовлено кількістю груп і тим, що на факультеті менеджменту використовують  також інші системи тестування

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Вівторок, 19.02.2019, Корпус 7, 7212, 14.30

 

Факультет електроенергетики та електромеханіки

Факультет машинобудування та транспорту

Середа, 20.02.2019, Корпус 7, 7212, 14.30

Об’єднання зумовлено тим, що на факультетах було проведено найбільша кількість занять з роботи в системі JetIQ

Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

Четвер 21.02.2019 Корпус 7, 7212, 14.30

 

Факультет інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії

Факультет комп`ютерних систем і автоматики

П’ятниця 22.02.2019 Корпус 7, 7212, 14.30

Об’єднання зумовлено тим, що на факультет КСА  активно використовує тести в освітньому процесі, були проведені заняття на кафедрах, а  викладачі ІТКІ використовують також інші системи тестування 

*На заняттях викладачі ознайомляться та практично спробують працювати в персональних кабінетах з інструментами створення тестових завдань, варіативних сценаріїв формування тестів за темами, модулями, для поточного та підсумкового контролю; організації самостійної роботи студентів (навчального тренування) в системі JetIQ VNTU; проведення поточного та підсумкового контролю за допомогою тестової системи.
**Відповідальним особам по факультетам уточнити кількість викладачів  на заняттях (якщо буде велика кількість бажаючих, викладачі будуть поділені на групи і заняття будуть  повторені з 16.00). Завідувачі кафедр можуть також організувати навчання викладачів під час засідань  та проведення навчально-методичних семінарів. Поточні консультації – Шепітко Тетяна Володимирівна, ЦДО, каб. 7208. Заняття проводить доц. каф. ПЗ Коваленко Олена Олексіївна тел. 0984776474; ok@vntu.edu.ua
JetIQ є глобальним інформаційним базисом університету для: управління навчальним процесом; обліку знань студентів; обліку навчальної активності студентів; системи тестування знань TestIQ.
gmail sign in create gmail account