Головна

Викладацька

Для викладача.
Вхід

Студентська

Для студента.
Вхід

Деканат

Електронний деканат.
Вхід

Дзвінки

Розклад дзвінків.
Вхід

Cлужби

Загальний вхід.
Вхід

Екзаменаційне тестування знань з дисципліни “Системи управління базами даних” було  проведено в групах 1,2СІ-15б та СІ-17мс. Тестування проводилось програмою TestIQ.

Власне сам екзаменаційний тест був складений на основі злитих разом тестів за окремими темами курсу. Він, як і всі інші був підключений до навігатора навчальних ресурсів з дисципліни СУБД. Протягом семестру студенти вже їх проходили, захищаючи лабораторні роботи. Таким чином, на кінець семестру вони вже мали досвід і підготовку у електронному тестуванні.

В процесі складання іспитів, разом із питаннями екзаменаційних білетів, результати тестування використовувались як один з оціночних інструментів для контролю знань і умінь студента. Результати тестування наведені тут, тут, і тут.  


Технічні результати:

 1. WEB-технології. Для роботи викладачу і студенту потрібен тільки WEB-браузер. Операційна система і тип комп’ютера неважливі.
 2. Відповіді на питання тестів можуть бути як у вигляді вибору правильних відповідей із списку так і введенням стрічки з відповіддю. В останньому варіанті для цифрових значень є можливість задавати точність.
 3. В питаннях і відповідях можна використовувати картинки.
 4. Вмонтований TeX-редактор дозволяє використовувати будь-які символи і застосовувати математичні формули будь-якої складності.
 5. Технологія супертестів дозволяє створювати питання з рандомізованими вхідними параметрами і обчислювальним результатом.
 6. В процесі тестування як питання так і списки відповідей у них рандомізуються. Це ускладнює процес механічного заучування правильних відповідей.
 7. Результати авторизованого тестування автоматично потрапляють у навчальні картки студентів, а також у списки активності групи.
 8. Результати виконання екзаменаційних тестів автоматично потрапляють у електронну відомість.
 9. Тести є одним з модулів навігатора дисципліни, а також можуть бути прикріплені посиланням до електронного посібника (підручника), конспекту лекцій  з дисципліни.

Методичні рекомендації і висновки:

 1. Електронне тестування дозволяє об’єктивно оцінювати тільки формальні знання  і розуміння предметної області. Говорячи про інженерну парадигму (аналіз -> синтез) тести ефективно можуть застосовуватись тільки для першої області - аналізу.
 2. Тести треба складати за окремими темами без прив’язки до конкретного курсу. Це дає можливість їх гнучко використовувати в навчальному процесі (наприклад, один тест може одночасно використовуватись у різних дисциплінах) і, разі необхідності, зливати необхідні в модульні або екзаменаційні тести, а також формувати блоки екзаменаційних тестів різного рівня складності.
 3. Студенти повинні мати можливість звикнути до програми тестування і розібратись у формулюванні тестових питань. В процесі підготовки студенти також можуть знаходити помилки, які міг зробити викладач в процесі складання тестів
 4. Формулювання питань має бути чітким і не передбачати неоднозначного їх трактування. Особливо це стосується відкритих тестів, коли необхідно внести відповідь у вигляді терміну, тексту або результату розрахунку.
 5. У списочних відповідях треба використовувати чим більше деструкторів (не менше 4 для зменшення ефекту вгадування.
 6. Час на відповідь має бути достатнім на читання, осмислення сутності питання і обдумування.
 7. Розумне використання  електронних тестів у навчальному процесі дозволяє значно розвантажити викладача і надати студентові цілодобову можливість на самопідготовку.
 8. Електронне тестування може використовуватись лише як допоміжний інструмент викладача і елемент змішаного навчання для контролю формальних знань. У будь-якому випадку вони є лише частиною комплексного контролю результатів навчання. Співвідношення тестування і інших форм контролю має визначати провідний викладач курсу.

Доцент каф. АІВТ Є.А.Паламарчук  

 
JetIQ є глобальним інформаційним базисом університету для: управління навчальним процесом; обліку знань студентів; обліку навчальної активності студентів; системи тестування знань TestIQ.
gmail sign in create gmail account