ДисциплінаІМЗКПЛРЛкМВНМПНПНПрККрМКБілПрПрВПРПлРПрСРССемТП
1Актуальні проблеми метрологічного забезпечення
2Алгоритмічні мови та програмування (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 1 с.1611131
3Аналогові та цифрові вимірювальні прилади (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 9 с.2152111
4Аудит якості
5Вимірювальні перетворювачі (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 7 с.21111
6Вимірювальні перетворювачі (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 9 с.
7Вступ до фаху (Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології,152), 1 с.111114
8Вступ до фаху (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Інженерія якості продукції,152), 1 с.711111
9Державний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності
10Електронні пристрої
11Електронні пристрої випробувальних систем (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 7 с.359121111111
12Електронні пристрої випробувальних систем (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 4 с.1541121111
13Еталони одиниць фізичних величин (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 11 с.11221
14Законодавча метрологія (Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології,152), 10 с.3
15ІВС в харчовій, переробній та фармацевтичній промисловості
16Інформаційно-вимірювальні системи (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001,заочн.), 9 с.2152111
17Кваліметрія (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 10 с.1111111
18Комп`ютерна графіка (Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології,152), 2 с.2531
19Конструювання та технологія виготовлення вимірювальних приладів (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 10 с.11221
20Конструювання та технологія виготовлення вимірювальних приладів (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 10 с.11
21Методи та засоби вимірювань, випробувань і контролю (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 7 с.2812211
22Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки в харчовій, переробній та фармацевтичній промисловості (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 11 с.111121
23Метрологічний нагляд за засобами вимірювання (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 11 с.41111111
24Метрологія (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 4 с.11111211
25Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 7 с.1111211
26Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 8 с.1111211
27Метрологія, стандартизація, сертифікація
28Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація (Оптотехніка,6.051004), 7 с.171312111111
29Метрологія, технологічні вимірювання та прилади (Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології,6.050202), 5 с.2
30Мікропроцесори в ІВТ (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 9 с.1
31Мікропроцесори в ІВТ (Метрологія та вимірювальна техніка,7.05100101), 10 с.1132111
32Мікропроцесорні засоби та програмовані логічні контролери (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 1 с.11211
33Мікропроцесорні засоби та програмовані логічні контролери (Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології,152), 2 с.115213
34Нормативно-технічна документація в метрології (Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології,152), 1 с.114111111
35Нормативно-технічне забезпечення митного контролю (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 5 с.11
36Нормативно-технічний документообіг (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Інженерія якості продукції,152), 1 с.3111
37Нормативно-технічний документообіг (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 5 с.21
38Нормування показників метрологічної надійності
39Нормування показників надійності технічних засобів (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 1 с.1511111112111
40Нормування показників надійності технічних засобів (Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології,152), 1 с.151111211
41Нормування показників надійності технічних засобів (Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології,152,заочн.), 1 с.1111
42Обчислювальна техніка та програмування (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 1 с.671111211
43Обчислювальна техніка та програмування (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 4 с.11522232
44Опрацювання результатів вимірювань, випробувань та контролю (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 7 с.1223
45Організація діяльності підрозділів метрології, стандартизації та сертифікації на підприємстві (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 8 с.1111
46Основи аналогової та цифрової техніки (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Інженерія якості продукції,152), 4 с.1111
47Основи графічного дизайну (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Інженерія якості продукції,152), 2 с.11
48Основи електроніки (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 7 с.346411121111
49Основи електроніки (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 4 с.114411121111
50Основи інформаційно-вимірювальних технологій
51Основи метрології (Системна інженерія,6.050201), 7 с.1111211
52Основи метрології та вимірювальної техніки
53Основи метрологічного забезпечення (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 7 с.1211
54Основи моделювання процесів на ПЕОМ (Метрологія та вимірювальна техніка,7.05100101), 6 с.2
55Основи науково-дослідних робіт (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 10 с.21
56Основи науково-дослідних робіт (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 10 с.3111
57Основи науково-дослідних робіт (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 3 с.111
58Основи науково-дослідних робіт (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 3 с.111
59Основи стандартизації та сертифікації (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 7 с.13122111112111
60Основи теорії вимірювальних сигналів та кіл (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 8 с.1
61Основи теорії невизначеності вимірювань (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології,152), 9 с.511111111111
62Основи теорії невизначеності вимірювань (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Лазерна техніка та оптоінформатика,152), 9 с.411111111111
63Основи теорії невизначеності вимірювань (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Інженерія якості продукції,152), 9 с.411111112111
64Основи теорії оптимізації (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Інженерія якості продукції,152), 3 с.1111
65Основи теорії похибок вимірювань (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології,152), 9 с.811121111
66Прилади та методи вимірювань в харчовій, переробній та фармацевтичній промисловості (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 10 с.11
67Серсори для випробовувальних систем
68Сертифікація в харчовій, переробній та фармацевтичній промисловості (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 11 с.71111
69Сертифікація продукції, послуг та персоналу (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 8 с.111111
70Системи вимірювального контролю (Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології,152), 2 с.1111
71Спецглави математики (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 4 с.2421121311
72Спецглави математики (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 4 с.421121311
73Стандартизація продукції та послуг (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 7 с.51111221
74Теорія систем управління (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 10 с.111121711
75Теорія систем управління (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 8 с.211121511
76Тестування програмного забезпечення
77Технічне регулювання і оцінка відповідності
78Типові процеси у виробництві та сфері послуг
79Управління якістю (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 8 с.11
80Цифрова та мікропроцесорна техніка (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,6.051001), 10 с.9723111
81Цифрові засоби вимірювань (Метрологія, стандартизація та сертифікація,6.051002), 10 с.911111111
82Якість програмного забезпечення (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Інженерія якості продукції,152), 9 с.211