ДисциплінаІМЗКПЛРЛкМВНМПНПНПрККрБілМКПрПрВПрДПРПлРПрСРССемТП
1Актуальні проблеми метрологічного забезпечення
2Алгоритмічні мови та програмування (МІТ,6.051001)611131
3Алгоритмічні мови та програмування (МІТ,6.051001)611131
4Алгоритмічні мови та програмування (МІТ,6.051001)611131
5Аналогові та цифрові вимірювальні прилади (МІТ,6.051001)1152111
6Аналогові та цифрові вимірювальні прилади (МІТ,6.051001)1152111
7Бази даних (МСС,6.051002)11
8Вимірювальні перетворювачі (МІТ,6.051001)1111
9Вимірювальні перетворювачі (МІТ,6.051001)
10Виробниче навчання
11Вступ до фаху (ІВТ,152)111114
12Вступ до фаху (ІЯП,152)111111
13Вступ до фаху (ІВТ,152)111114
14Вступ до фаху (ІЯП,152)111111
15Державний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності
16Державний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності
17Державний кваліфікаційний екзамен із робітничої професії
18Державний кваліфікаційний екзамен із робітничої професії
19Електронні пристрої
20Електронні пристрої випробувальних систем (МСС,6.051002)2551111
21Електронні пристрої випробувальних систем (МСС,6.051002)154511111
22Електронні таблиці (МСС,6.051002)11
23Еталони одиниць фізичних величин (МСС,6.051002)11211
24Законодавча метрологія (ІВТ,152)
25ІВС в харчовій, переробній та фармацевтичній промисловості
26ІВС в харчовій, переробній та фармацевтичній промисловості
27Інформаційні технології та програмне забезпечення випробувальних систем (МСС,6.051002)11
28Кваліметрія (МСС,6.051002)1111111
29Комп`ютеризовані вимірювальні засоби (МВТ,7.05100101)12211
30Комп`ютерна графіка (ІВТ,152)2531
31Конструювання та технологія виготовлення вимірювальних приладів (МІТ,6.051001)11221
32Конструювання та технологія виготовлення вимірювальних приладів (МСС,6.051002)11
33Конструювання та технологія виготовлення вимірювальних приладів (МІТ,6.051001)11221
34Конструювання та технологія виготовлення вимірювальних приладів (МСС,6.051002)11
35Конструювання та технологія виготовлення вимірювальних приладів (МІТ,6.051001)11221
36Конструювання та технологія виготовлення вимірювальних приладів (МСС,6.051002)11
37Конструювання та технологія виготовлення вимірювальних приладів (МІТ,6.051001)11221
38Конструювання та технологія виготовлення вимірювальних приладів (МСС,6.051002)11
39Матеріалознавство
40Методи та засоби вимірювань, випробувань і контролю (МСС,6.051002)2812211
41Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки в харчовій, переробній та фармацевтичній промисловості (МСС,6.051002)1111111
42Метрологічний нагляд за засобами вимірювання (МІТ,6.051001)11111111
43Метрологія (МСС,6.051002)1111211
44Метрологія та вимірювальна техніка (МІТ,6.051001)1111211
45Метрологія та вимірювальна техніка (МІТ,6.051001)1111211
46Метрологія та вимірювальна техніка (МІТ,6.051001)1111211
47Метрологія та вимірювальна техніка (МІТ,6.051001)1111211
48Метрологія та вимірювальна техніка (МІТ,6.051001)1111211
49Метрологія та вимірювальна техніка (МІТ,6.051001)1111211
50Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація (О,6.051004)1312111111
51Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація (О,6.051004)1312111111
52Метрологія, технологічні вимірювання та прилади (АВ,6.050202)
53Метрологія, технологічні вимірювання та прилади (АВ,6.050202)
54Мікропроцесори в ІВТ (МІТ,6.051001)1
55Мікропроцесори в ІВТ (МВТ,7.05100101)1132111
56Мікропроцесорні засоби
57Мікропроцесорні засоби систем управління
58Мікропроцесорні засоби та програмовані логічні контролери (МІТ,6.051001)11211
59Мікропроцесорні засоби та програмовані логічні контролери (ІВТ,152)115213
60Мікропроцесорні засоби та програмовані логічні контролери (МІТ,6.051001)11211
61Мікропроцесорні засоби та програмовані логічні контролери (ІВТ,152)115213
62Нормативно-технічна документація в метрології (ІВТ,152)114111111
63Нормативно-технічна документація в метрології (ІВТ,152)114111111
64Нормативно-технічний документообіг (ІЯП,152)3111
65Нормативно-технічний документообіг (МСС,6.051002)21
66Нормативно-технічний документообіг (ІЯП,152)3111
67Нормативно-технічний документообіг (МСС,6.051002)21
68Нормування показників надійності технічних засобів (МІТ,6.051001)11111112111
69Обчислювальна техніка та програмування (МСС,6.051002)71111211
70Обчислювальна техніка та програмування (МІТ,6.051001)1522232
71Обчислювальна техніка та програмування (МСС,6.051002)71111211
72Обчислювальна техніка та програмування (МІТ,6.051001)1522232
73Обчислювальна техніка та системне програмування
74Опрацювання результатів вимірювань, випробувань та контролю (МСС,6.051002)1223
75Організація діяльності підрозділів метрології, стандартизації та сертифікації на підприємстві (МСС,6.051002)1111
76Основи взаємозамінності деталей та вузлів (МСС,6.051002)11
77Основи графічного дизайну (ІЯП,152)11
78Основи електроніки (МІТ,6.051001)24411111
79Основи електроніки (МІТ,6.051001)1444111111
80Основи електроніки (МІТ,6.051001)24411111
81Основи електроніки (МІТ,6.051001)1444111111
82Основи інформаційно-вимірювальних технологій
83Основи інформаційно-вимірювальних технологій
84Основи метрології (СІ,6.050201)1111211
85Основи метрологічного забезпечення (МСС,6.051002)1211
86Основи науково-дослідних робіт (МІТ,6.051001)1
87Основи науково-дослідних робіт (МСС,6.051002)111
88Основи науково-дослідних робіт (МІТ,6.051001)1
89Основи науково-дослідних робіт (МСС,6.051002)111
90Основи науково-дослідних робіт (МІТ,6.051001)1
91Основи науково-дослідних робіт (МСС,6.051002)111
92Основи науково-дослідних робіт (МІТ,6.051001)1
93Основи науково-дослідних робіт (МСС,6.051002)111
94Основи професійної діяльності
95Основи професійної діяльності
96Основи професійної діяльності
97Основи стандартизації та сертифікації (МІТ,6.051001)122111112111
98Основи стандартизації та сертифікації (МІТ,6.051001)122111112111
99Основи теорії вимірювальних сигналів та кіл (МІТ,6.051001)1
100Основи теорії невизначеності вимірювань (ІВТ,152)211111111111
101Основи теорії невизначеності вимірювань (ЛТО,152)111111111111
102Основи теорії невизначеності вимірювань (ЛОТм,8.05100402)111111112111
103Основи теорії невизначеності вимірювань (ІВТ,152)211111111111
104Основи теорії невизначеності вимірювань (ЛТО,152)111111111111
105Основи теорії невизначеності вимірювань (ЛОТм,8.05100402)111111112111
106Основи теорії невизначеності вимірювань (ІВТ,152)211111111111
107Основи теорії невизначеності вимірювань (ЛТО,152)111111111111
108Основи теорії невизначеності вимірювань (ЛОТм,8.05100402)111111112111
109Основи теорії невизначеності вимірювань (ІВТ,152)211111111111
110Основи теорії невизначеності вимірювань (ЛТО,152)111111111111
111Основи теорії невизначеності вимірювань (ЛОТм,8.05100402)111111112111
112Основи теорії невизначеності вимірювань (ІВТ,152)211111111111
113Основи теорії невизначеності вимірювань (ЛТО,152)111111111111
114Основи теорії невизначеності вимірювань (ЛОТм,8.05100402)111111112111
115Основи теорії невизначеності вимірювань (ІВТ,152)211111111111
116Основи теорії невизначеності вимірювань (ЛТО,152)111111111111
117Основи теорії невизначеності вимірювань (ЛОТм,8.05100402)111111112111
118Основи теорії оптимізації
119Основи теорії похибок вимірювань (МІТ,6.051001)811121111
120Основи теорії похибок вимірювань (МІТ,6.051001)811121111
121Прилади неруйнівного контролю матеріалів і виробів
122Прилади та методи вимірювань в харчовій, переробній та фармацевтичній промисловості (МСС,6.051002)11
123Сенсори для випробувальних систем (МСС,6.051002)2141
124Сенсори для випробувальних систем (МСС,6.051002)2141
125Сертифікація в харчовій, переробній та фармацевтичній промисловості (МСС,6.051002)71111
126Сертифікація продукції, послуг та персоналу (МСС,6.051002)111111
127Сертифікація продукції, послуг та персоналу (МСС,6.051002)111111
128Системи вимірювального контролю (ІВТ,152)1111
129Спецглави математики (МІТ,6.051001)4211311
130Спецглави математики (МСС,6.051002)4211311
131Спеціальна технологія
132Спеціальна технологія
133Спецрозділи математики
134Стандартизація продукції та послуг (МСС,6.051002)11111221
135Стандартизація продукції та послуг (МСС,6.051002)11111221
136Теорія ймовірностей та математична статистика (І,6.040302)21
137Теорія систем управління (МІТ,6.051001)11111
138Теорія систем управління (МІТ,6.051001)2111511
139Теорія систем управління (МІТ,6.051001)11111
140Теорія систем управління (МІТ,6.051001)2111511
141Управління якістю (МСС,6.051002)11
142Управління якістю (МСС,6.051002)11
143Цифрова та мікропроцесорна техніка (МІТ,6.051001)9623111
144Цифрова та мікропроцесорна техніка (МІТ,6.051001)9623111
145Цифрові засоби вимірювань (МСС,6.051002)111111111
146Якість програмного забезпечення